Årsmöte i PTBK hålls enligt stadgarna i mars varje år. Nedan är länkar till årsmöten där kallelse, föredragningslista, verksamhetsberättelse med årsredovisning, verksamhetsplan med budget och årsmötesprotokoll finns.

Årsmöte 2017

Årsmöte 2018

Årsmöte 2019

Årsmöte 2020