UTBILDNINGSPROGRAM/ÖVERBLICK BADMINTONEN

I PTBK tar vi hänsyn till att alla spelar badminton av olika anledningar. Oavsett om man siktar på den absoluta världseliten eller helt enkelt bara spelar för att man tycker att badminton är kul, ska det finnas en väg för alla inom vårt utbildningsprogram.

Vår juniorverksamhet är därför indelad i olika grupper med olika inriktningar, mål och utbud. Vilken grupptillhörighet en spelare har bestäms till stor del av ålder men kan även bestämmas av andra kriterier som spelstyrka, egen drivkraft, tävlingsambition osv.

Grupptillhörighet

Vilka mål vi har med träningen och vilket utbud som erbjuds varierar från grupp till grupp. Samtliga grupper inom PTBK´s Badmintonskola med undantag från Utvecklingsgruppen är kravlösa och kräver inte att man som spelare uppfyller några speciella kriterier.

För att få tillhöra PTBK´s Tävlingsgrupper måste en spelare uppfylla vissa kriterier samt på sikt uppfylla de krav som ställs.

Vilken grupptillhörighet man har inom Juniorverksamheten bestäms av PTBK´s Tränare.

Grupper inom PTBK´s Badmintonskola

Badmintonskola (6-11 år)

Badmintonskola fortsättning (11-15 år)

Lilla utvecklingsgruppen (7-11 år)

Stora utvecklingsgruppen (10-15 år)

Juniorgruppen (15-18 år)

Grupper inom PTBK´s Tävlingsgrupp

Tävlingsgrupp Regional (12-21 år)

Tävlingsgrupp Nationell (12-21 år)

Tävlingsgrupp Elit (12-21 år)

Tävlingsgrupp Seriespel (+21 år)

Överblick Badmintonverksamheten

Klicka här för att se en överblick av juniorverksamheten inkl vuxenverksamheten