Personal från hösten 2018 (merparten av personalen är inte heltidsanställda)
Martin Stigh, klubbchef
Asger Madsen, ansvarig badminton
Johan Andreasson, tränare badminton
Mats Willenhag, ansvarig tävlingstennis
Theodor Ström, ansvarig vuxentennis
Laurent Blot, tränare tävlingstennis och vuxentennis
Jonas Bang, ansvarig tennisskola
Kristofer Dahlgren, tränare tennisskola
Ludvig Kylefors, tränare tennisskola
Magnus Sahlberg, ansvarig service/drift
Christina Hedlund, service/drift
Jimmy Panasco, reception och städ