Personal från hösten 2017 (merparten av personalen är inte heltidsanställda)
Martin Stigh, klubbchef
Asger Madsen, ansvarig
Alexander Landberg, tränare badmintonskola
Mattias Borg, tränare tävlingsbadminton
Mats Willenhag, ansvarig tävlingstennis
Theodor Ström, ansvarig vuxentennis
Laurent Blot, tränare tävlingstennis och vuxentennis
Jonas Bang, ansvarig tennisskola
Kristofer Dahlgren, tränare tennisskola
Magnus Sahlberg, ansvarig service/drift
Jimmy Panasco, reception och städ