PTBK tog beslut om nya stadgar på årsmötet 2016. Några små uppdateringarna i stadgarna gjordes på årsmötet 2017.

PTBK:s stadgar