Styrelse 2019-20
Robert Samuelsson, ordförande
Tommy Randhem, kassör
Catrin Caspersson, ledamot
Carl Christiansson, ledamot
Lena Dyfverman, ledamot
Joakim Palmertz, ledamot
Bengt Westin, ledamot
Martin Kores, suppleant
Bo Lindgren, suppleant

Styrelseprotokoll 170330

Styrelseprotokoll 170518

Styrelseprotokoll 170831

Styrelseprotokoll 171004

Styrelseprotokoll 171109

Styrelseprotokoll 171212

Styrelseprotokoll 180201

Styrelseprotokoll 180306

Styrelseprotokoll 180426

Styrelseprotokoll 180529

Styrelseprotokoll 180830

Styrelseprotokoll 180917

Styrelseprotokoll 181025

Styrelseprotokoll 181122

Styrelseprotokoll 181206

Styrelseprotokoll 190122

Styrelseprotokoll 190226