I samband med årsmötet 2017 beslutade PTBK om sin vision till 2026, sin verksamhetsidé fram till 2022 och sina ledstjärnor till 2020. Utifrån dessa arbetar personal och styrelse fram verksamhetsplaner som är ettåriga.

Vision, verksamhetsidé och ledstjärnor