Årsmötet 2020 hålls tisdag 12 maj kl 18.00 och det kommer att ske digitalt. Från början var årsmötet tänkt att hållas 24 mars men blev inställt på grund av Corona-viruset. Nedan finns kallelse, föredragningslista, styrelsens förslag av stadgeändring, valberedningens förslag till ny styrelse, verksamhetsberättelse 2019 och verksamhetsplan 2020.