Styrelse 2021-22
Robert Samuelsson, ordförande
Tommy Randhem, kassör
Carl Christiansson, ledamot
Rebecka Granqvist, ledamot
Martin Kores, ledamot
Joakim Palmertz, ledamot
Bengt Westin, ledamot
Catrin Caspersson, suppleant
Alice Von Geijer, suppleant