Styrelse 2019-20
Robert Samuelsson, ordförande
Tommy Randhem, kassör
Catrin Caspersson, ledamot
Carl Christiansson, ledamot
Lena Dyfverman, ledamot
Joakim Palmertz, ledamot
Bengt Westin, ledamot
Martin Kores, suppleant
Bo Lindgren, suppleant

Styrelseprotokoll 190423
Styrelseprotokoll 190522