Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla i EU den 25 maj , 2018, och ersatte till stora delar Personuppgiftslagen (PuL), Den ställer högre krav på oss i Påvelunds TBK, men det innebär ingen märkbar skillnad för dig som är medlem eller nyttjar våra tjänster. Vi värnar redan om din personliga integritet och anser att det är viktigt att hålla en fortsatt hög skyddsnivå för dina personuppgifter. Nedan finns vår integritetspolicy och registerförteckning där ser du vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det, samt hur de används, sparas och skyddas.

Integritetspolicy GDPR

Registerförteckning GDPR