I samband med årsmötet 2017 beslutade PTBK om sin vision till 2026, sin verksamhetsidé fram till 2022 och sina ledstjärnor till 2020. Dessa var framtagna efter work shops under hösten 2016 med medlemmar, personal och styrelse. Utifrån ledstjärnorna arbetar personal och styrelse fram verksamhetsplaner som är ettåriga.
Under hösten 2020 arrangerades nya work shops för att uppdatera verksamhetsidén och ledstjärnorna till 2024.

PTBK Vision, Verksamhetsidé, Ledstjärnor