Privatträning


PTBK erbjuder privatträning via betalning i PTBK:s reception eller via PTBK:s swishnummer. Klubbens tränare som erbjuder privatträning finns på PDF-filen nedan. Bokning görs genom mail, SMS eller telefonsamtal direkt till tränare. Betalning görs i samband med spel. Prislistan är samma oavsett tränare.

PTBK samarbetar också med tränare med eget företag. Tränarnas namn och kontaktuppgifter finns också på PDF-filen nedan. Bokning görs genom mail, SMS eller telefonsamtal direkt till tränarna. Betalning görs via faktura eller swish till tränarna.

OBS. Om kund bokar bana/har abonnemang i PTBK och hyr in annan tränare än de tränare på ovan PDF-fil till sin bana utan klubbens vetskap så riskerar kund samt tränare att stängas av från spel i klubben. Om kund bokar bana/har abonnemang i PTBK med ovan nämnda tränare ansvarar tränaren för att informera klubben och upplysa kunden om prislistan.