Som medlem har man möjlighet att hyra skåp i hallen. Kostnad är 300 kr/termin. Man sätter eget hänglås på skåpet. Vid intresse av hyra skåp, kontakta Alexander Landberg, receptionsansvarig, på alexander.landberg@ptbk.se.

Inför varje termin får skåpsinnehavare ett mail om man vill förnya hyra av skåpet. Vill man inte hyra skåp nästa termin måste låset på skåpet tas bort annars klipps detta upp av PTBK:s personal i början av terminen.

Sätter man upp hänglås på skåp utan att ha varit i kontakt med Alexander innan så klipps låset upp av PTBK:s personal.