I PTBK tar vi hänsyn till att alla spelar badminton av olika anledningar. Oavsett om man siktar på den absoluta världseliten eller helt enkelt bara spelar för att man tycker att badminton är kul, ska det finnas en väg för alla inom vårt utbildningsprogram.

Vår juniorverksamhet är därför indelad i olika grupper med olika inriktningar, mål och utbud. Vilken grupptillhörighet en spelare har bestäms till stor del av ålder men kan även bestämmas av andra kriterier som spelstyrka, egen drivkraft, tävlingsambition osv.

Pga GDPR har vi valt att ta bort träningsschemat från hemsidan. Har du frågor om träningstider/busshämtningstider osv är du välkommen att höra av dig till badmintonskola@ptbk.se. 

Grupptillhörighet

Vilka mål vi har med träningen och vilket utbud som erbjuds varierar från grupp till grupp. För att få tillhöra PTBK:s Tävlingsgrupp eller Utvecklingsgrupp måste en spelare uppfylla vissa kriterier samt på sikt uppfylla de krav som ställs.

Träningsplaneringar HT22 för de olika grupperna

Badmintonskolan

Best on Court

Utvecklingsgruppen Juniorgruppen

Motionsgrupper

 

UTBILDNINGSPROGRAM/ÖVERBLICK BADMINTONEN