Personal från 2020 (merparten av personalen är inte heltidsanställda)
Martin Stigh, klubbchef
Gabriel Ulldahl, ansvarig badminton (tävling- och vuxenbadminton)
Magnus Sahlberg, ansvarig badmintonskola och service/drift
Pontus Larsson, sportchef tennis (ansvarig tävlings- och vuxentennis)
Jonas Bang, ansvarig tennisskola
Mats Willenhag, tränare tennis
Kristofer Dahlgren, tränare tennis
Ludvig Kylefors, tränare tennis
Hanoi Cabarcos, timtränare tennis
Andres Decock, timtränare tennis
Olga Borodulina, timtränare tennis
Hülya Soy, tränare tennis (konsult – eget företag)
Christina Hedlund, service/drift

Mailadress till ovanstående personal är: förnamn.efternamn@ptbk.se