Personal från 2019 (merparten av personalen är inte heltidsanställda)
Martin Stigh, klubbchef
Asger Madsen, ansvarig badminton
Johan Andreasson, tränare badminton
Pontus Larsson, ansvarig tävlingstennis
Theodor Ström, ansvarig vuxentennis
Jonas Bang, ansvarig tennisskola
Mats Willenhag, tränare tennis
Kristofer Dahlgren, tränare tennis
Ludvig Kylefors, tränare tennis
Magnus Sahlberg, ansvarig service/drift
Christina Hedlund, service/drift
Jimmy Panasco, reception och städ

Mailadress till ovanstående personal är: förnamn.efternamn@ptbk.se