Personal från hösten 2019 (merparten av personalen är inte heltidsanställda)
Martin Stigh, klubbchef
Asger Madsen, ansvarig badminton
Gabriel Ulldahl, tränare badminton (konsult – eget företag)
Pontus Larsson, sportchef tennis (ansvarig tävlings- och vuxentennis)
Jonas Bang, ansvarig tennisskola
Mats Willenhag, tränare tennis
Kristofer Dahlgren, tränare tennis
Ludvig Kylefors, tränare tennis
Hanoi Cabarcos, timtränare tennis
Andres Decock, timtränare tennis
Olga Borodulina, timtränare tennis
Hülya Soy, tränare tennis (konsult – eget företag)
Magnus Sahlberg, ansvarig service/drift
Christina Hedlund, service/drift

Mailadress till ovanstående personal är: förnamn.efternamn@ptbk.se