PTBK arbetade under hösten 2021 fram en Likabehandlingsplan som stämdes av med Unionen, Arbetsgivaralliansen, RF-SISU Västra Götaland och RF:s HR-generalist.