PTBK arbetade fram sin värdegrund under 2021. I samarbete med RF-SISU Västra Götaland så tog tränarna och personalen fram ett 20-tal ord som sedan gick ut som enkät till klubbens medlemmar och till medlemsbarnens vårdnadshavare. Sammanlagt inkom över 250 svar på enkäten där de ord som röstades fram som värdegrundsord var: EN FÖRENING FÖR ALLA; UTVECKLING; GLÄDJE; RESPEKT.

Tränarna pratade sedan med ett antal barngrupper om vad orden betydde för dem. Det gjorde att orden kunde beskrivas med lite längre text. Slutligen presenterades värdegrunden för styrelsen som beslutade om värdegrunden på hösten 2021.