PTBK tog beslut om nya stadgar på årsmötet 2016. Några små uppdateringarna i stadgarna gjordes på årsmötet 2017 samt på årsmötet 2020 (Hedersmedlemmar). Stadgarna sågs över senast på årsmötet år 2023 utan att ändringar gjordes.

PTBK:s stadgar