Styrelse 2020-21
Robert Samuelsson, ordförande
Tommy Randhem, kassör
Catrin Caspersson, ledamot
Carl Christiansson, ledamot
Martin Kores, ledamot
Joakim Palmertz, ledamot
Bengt Westin, ledamot
Ann Marcus Pedersén, suppleant
Alice Von Geijer, suppleant