Årsmötet 2019 hålls 26 mars. Nedan finns kallelse och föredragningslista. Senare tillkommer valberedningens förslag, verksamhetsberättelse med årsredovisning 2018 och verksamhetsplan med budget 2019.

Kallelse

Föredragningslista