Årsmötet 2024 hålls 19 mars. Nedan finns kallelse och föredragningslista. Valberedningens förslag till ny styrelse, verksamhetsberättelse 2023 och verksamhetsplan 2024 publiceras senare.