PTBK:s årsmöte 2023 hålls tisdag 28 mars kl 18.00. För kallelse och mer information, se här: https://ptbk.se/arsmote-2023/