Årsmöteshandlingar till 21 mars är klara. På nedan länk finns föredragningslista inkl valberedningens förslag till styrelse, verksamhetsberättelse inkl årsredovisning 2017 och verksamhetsplan inkl budget 2018.

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 21 MARS