På tisdagkvällen 26 mars var det årsmöte i PTBK. Årsmötet förlöpte väl och med på mötet var det cirka 20 medlemmar samt personal. I samband med detta årsmöte tackade en hel del ledamöter för sig efter några år i styrelsen.
Ordförande Thomas Dahl, som har suttit ordförande i fyra år, avtackades liksom kassören Taus Wolfsberg, vice ordförande Stefan Brocker samt ledamöterna Mikael Nilsson och Lars Rifve. Även suppleant Helena Colliander, som tidigare varit sekreterare i styrelsen, avtackades också.
Nyvald som ordförande blev Robert Samuelsson som har suttit som ledamot i styrelsen i ett år. Tommy Randhem gick upp från suppleantplats och valdes till kassör. I övrigt så valdes fyra helt nya ledamöter. Dessa var Catrin Caspersson, Carl Christiansson, Joakim Palmertz och Bengt Westin. Det valdes också in två nya suppleanter. Dessa var Martin Kores och Bo Lindgren. Kvar som ledamot efter att ha blivit vald till två år ifjol är Lena Dyfverman.
Valberedningen bestående av sammankallande Mårten Wikforss samt Bo Ahlbom och Louise Karlsson avtackades också efter fint arbete. Nya i valberedningen valdes Thomas Dahl, sammankallande, Stefan Brocker och Taus Wolfsberg.
Förutom ovanstående val fastställdes verksamhetsplanen och förvaltningsberättelsen samt verksamhetsberättelsen. Budgeten beslutades på medlemsmöte i november.

För mer information om årsmötet. Se Årsmöte 2019

Avgående valberedning och styrelse efter årsmötet. Fr.v. Mårten Wikforss, Taus Wolfsberg, Louise Karlsson, Lars Rifve, Bo Ahlbom, Thomas Dahl. Foto: Martin Stigh. 

Asger Madsen berättar om badmintonverksamheten inför årsmötet. Foto: Martin Stigh.