PTBK:s årsmöte är planerat till nästa tisdag 24 mars klockan 18.00 i hallen. Årsmötet kommer dock att skjutas på framtiden har PTBK:s styrelse beslutat. Detta med anledning av Corona-viruset. Ett årsmöte är en förenings högsta demokratiska organ och med risk för att medlemmar i vissa riskgrupper utifrån Corona-viruset kan känna rädsla för att närvara så skjuts årsmötet framåt. PTBK:s styrelse har styrelsemöte nästa tisdag istället och tar då beslut om nytt datum för årsmötet troligen i april senast maj. 

Enligt PTBK:s stadgar ska årsmöteshandlingar tillhandahållas medlemmarna senast sju dagar innan årsmötet. Årsmöteshandlingarna som består av föredragningslista inkl valberedningens förslag till styrelse, verksamhetsberättelse inkl årsredovisning 2019 och verksamhetsplan inkl budget 2020 har funnits i tryckt exemplar innanför entrén i hallen samt på PTBK:s hemsida under några dagar. Länk till årsmöteshandlingarna: http://ptbk.se/arsmote-2020/

Gällande vår vanliga träningsverksamhet är det inga ändringar jämfört med tidigare beslut. Se länk till hemsidan: http://ptbk.se/information-om-corona-covid-19/

// Styrelsen i PTBK