Asger Madsen har efter flera år som badmintonansvarig i PTBK valt att gå vidare i sin yrkeskarriär och avsluta sin anställning hos PTBK i samband med nyåret.  

PTBK, genom styrelse och klubbchef, vill tacka Asger för all tid och allt engagemang som han har lagt ned genom åren i klubben. Han är en oerhört drivande och engagerande person med en enorm badmintonkompetens. Vi önskar Asger all lycka till i framtiden och vi ser framemot att ha honom kvar som tränare fram till nyår. Under denna tid kommer Asger att hjälpa klubben med att lämna över den administrativa kunskap som Asger besitter om PTBK:s badmintonverksamhet.

Mer information om ansvaret för badmintonverksamheten inför vårterminen kommer till berörda badmintonmedlemmar innan jul. För frågor kring detta kontakta tills vidare Martin Stigh, klubbchef PTBK, på martin.stigh@ptbk.se.

Underskrivet av
Asger Madsen och Martin Stigh