PTBK:s årsmöte hålls i år onsdag 21 mars. Alla medlemmar är välkomna till årsmötet.

Kallelsen till årsmötet ser ni här Årsmöte kallelse