2016-01-17

Styrelsen har beslutat att avgiften är sänkt från 200:- till 150:- per person inkl tränare och att gälla omgående