På årsmötet i våras bestämdes i de nya stadgarna att styrelsen ska bjuda in alla medlemmar till ett medlemsmöte innan november månads slut. Mötet ska beskriva tänkt budget och verksamhetsplan för 2017. Detta så att medlemmarna har möjlighet att komma med åsikter redan nu eftersom budget och verksamhetsplan beslutas på årsmötet 2017.
I samband med medlemsmötet så kommer även styrelsen att berätta om klubbens visionsarbete under hösten där medlemmarna har varit delaktiga.

Datum: Onsdag 30 november klockan 18.00.
Plats: Påvelunds tennis- och badmintonhall
Anmälan senast måndag 28 november till martin.stigh@ptbk.se.