Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkarna i Västra Götaland, fattat beslut om skärpta allmänna råd, vilket påverkar Påvelunds Tennis- och Badmintonklubb och dess medlemmar. Fortfarande läggs stort ansvar på den enskilde individen att följa tidigare råd. För PTBK så väljer vi att fortsätta med vår träningsverksamhet både för samtliga barn och vuxna. Vi anser att möjligheten till idrott är viktig för folkhälsan och att FHM:s allmänna riktlinjer kopplat till idrotten gör att varje idrott och klubb överlåts att ta sina egna beslut.

Inom både tennis och badminton sker ingen kroppskontakt. Det som tidigare har skickats till medlemmarna både i våras och innan höstterminen gäller fortfarande:
·       Stanna hemma om du är sjuk.
·       Kom om möjligt ombytt till träningen. Omklädningsrummen kan användas om man inte har möjlighet att byta om innan träningen. Duschar vill vi att ni gör hemma. 
·       Endast spelare får gå in på klubben. Som förälder får man EJ vistas/hänga i hallen under pågående träning. 
·       Alla eftersnacks-samtal måste göras utanför hallen.
·       Lämning/Hämtning av spelare sker utanför huvudentré till hallen.

Från PTBK:s sida utifrån de skärpta riktlinjer så kommer personalen/tränarna att fortsätta: 
·       Sprita dörrhandtag till toaletter och omklädningsrum när vi har personal i receptionen.
·       Ha gymmet stängt.
·       Ha handsprit och tvål på toaletterna. 
·       Hålla avstånd från spelarna på lektioner och inte visa tekniska grepp genom att ta i spelarnas grepp.  

I övrigt så kommer:
·       Styrelsemöten mm ske enbart via Teams tills nya riktlinjer utkommer.
·       Skjuta fram work shop 2 om PTBK:s nya ledstjärnor som var tänkt att ske 9 november.
·       Information om andra aktiviteter inom tennis och badminton ske via separata utskick till berörda grupper.

PTBK:s styrelse och personal följer utvecklingen noga och är beredda att ompröva beslutet beroende på ny information som vi tar del av.

// Styrelsen PTBK och Martin Stigh, klubbchef