Den nya pandemilagen har nu börjat gälla. För PTBK:s del så gäller tidigare beslut om FHM:s riktlinjer. Pandemilagen innebär att den som bedriver verksamhet inomhus måste beräkna maxantalet besökare som får vistas i lokalerna samtidigt och se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter var. Dessutom måste tydligt anges vid alla entréer hur många besökare som får vistas i lokalerna samtidigt.

I PTBK:s hall gäller maxantal besökare 197 personer men vi har valt att dela upp våra lokaler så att inte 197 personer finns samtidigt i en lokal. Det som gäller är:

Badmintonhallen 50 personer – 874 m2

En tennisbana 25 personer (gäller framförallt minitennis) – 648 m2

Café/korridor 22 pers men inte fler än fyra personer vid samma bord – 220 m2

Maxantal blir då 50 + 25×5 + 22 = 197 personer

I övrigt så gäller samma som vi har gått ut med tidigare. Se nedan:
·       Stanna hemma om du är sjuk.
·       Kom om möjligt ombytt till träningen. Omklädningsrummen kan användas om man inte har möjlighet att byta om innan träningen. Duschar vill vi att ni gör hemma.
·       Endast spelare får gå in på klubben. Som förälder får man EJ vistas/hänga i hallen under pågående träning.
·       Alla eftersnacks-samtal måste göras utanför hallen.
·       Lämning/Hämtning av spelare sker utanför huvudentré till hallen.

Från PTBK:s sida utifrån de skärpta riktlinjer så kommer personalen/tränarna att fortsätta:
·       Sprita dörrhandtag till toaletter och omklädningsrum när vi har personal i receptionen.
·       Ha gymmet stängt.
·       Ha handsprit och tvål på toaletterna.
·       Hålla avstånd från spelarna på lektioner och inte visa tekniska grepp genom att ta i spelarnas grepp. 

// Styrelsen PTBK, Martin Stigh, klubbchef