Från och med idag finns möjligheten att köpa sommarkort för medlemmar. Detta gäller för fritt spel (max två bokningar åt gången) på både tennisbanorna inomhus och utomhus. Kostnaden är 950 kronor. Strötidspriset för tennis från 17 juni till 18 augusti är 150 kr för medlemmar och 200 kr för icke medlemmar oavsett spel inom- eller utomhus. Sommarkortet gäller under perioden 17 juni till 18 augusti

Under samma period gäller även sommarkort för badminton. Detta gäller för fritt spel (max två bokningar åt gången) under sommarperioden. Kostnaden är 550kr. Strötidspriset för badminton från 17 juni till 18 augusti är 75 kr för medlemmar och 125 kr för icke medlemmar 

Köp av sommarkort (endast för medlemmar) eller ströbokningar görs enklast på www.matchi.se under Påvelunds TBK. Det går också att köpa eller boka i receptionen när denna är öppen. Sommarkortet är tillgängligt för köp from idag.