PTBK gjorde ett visionsarbete hösten 2016 då medlemmar, styrelse och personal arbetade fram vår vision (2026), verksamhetsidé (2022) och ledstjärnor/fokusområden (2020). Nu är det dags att uppdatera våra ledstjärnor/fokusområden.

Mycket har hänt i PTBK under de senaste fyra åren. Flera av de ledstjärnor som vi satte upp 2016 har infriats och nu är det dags att sätta upp nya, offensiva ledstjärnor. Medlemmar, styrelse och personal bjuds in som medskapande i processen för att skapa delaktighet. Det är också ett bra tillfälle att få en uppdatering om vad som har hänt inom PTBK de senaste åren.

Alla medlemmar som vill vara med och skapa de nya ledstjärnorna inbjuds till två work shops med mat och dryck.

Datum: Måndag 19 oktober kl 17.30-20.00 samt Måndag 9 november kl 17.30-20.00.

Plats: Påvelunds tennis- och badmintonhall

Anmälan till första work shopen senast torsdag 15 oktober till martin.stigh@ptbk.se. Detta för att beräkning av mat och dryck ska kunna ske.

Pga Corona kommer gemensam inledning ske men därefter delas deltagarna in i mindre grupper.