Under Oktober månad så har vi haft två trevliga och lyckade utbyten. Mycket matchspel har det blivit och PTBK:s yngre tävlingssspelare har haft möjlighet att spela träningsmatcher mot spelare från KTK och TaTK. Vi hoppas på fler liknande klubbutbyten i framtiden!

Nedan är en bild från Kungsbacka:

Här är vidare också en bild från Tabergsdalen: