Årsmötet i Påvelunds Tennis- och Badmintonklubb sker onsdag 24 mars kl 19.00. Inför detta har såväl kallelse som valberedningens redogörelse för hur sittande styrelseledamöter ställer sig till eventuella omval skickats ut till er medlemmar.

Enligt stadgarna skall styrelsen Påvelunds Tennis- och Badmintonklubb bestå av 1 ordförande och 6 övriga ledamöter samt 2 suppleanter. Vid årsmötet skall val ske av en ordförande för en tid av 1 år, halva antalet övriga ledamöter (3 stycken) för en tid av 2 år. Eftersom halva antalet ordinarie ledamöter bara väljs vartannat år, sitter 3 ledamöter normalt kvar 1 år till för fullgörande av sitt andra och sista år i styrelsen. Om ledamöter av olika skäl hoppar av eller byter uppdrag, kan det dock bli aktuellt med fyllnadsval.

Valberedningen har i år bestått av Thomas Dahl (ordförande), Stefan Brocker och Taus Wolfsberg. Efter att valberedningen under hösten på sedvanligt sätt förhört sig om hur sittande styrelseledamöter ser på ett eventuellt omval, har det framkommit att i stort sett hela styrelsen ställer sig till förfogande för omval. Valberedningens bedömning är att styrelsearbetet har skett på ett utmärkt sett under det gångna året, vilket gör att valberedningen föreslår att åtta av nio personer i styrelsen finns till val på årsmötet. Valberedningen har då en ny person på nyval.

Valberedningens förslag
Ordförande för en tid av 1 år:
Robert Samuelsson (omval)
Ordinarie ledamöter som skall väljas för 2 år vid årets årsmöte:
Joakim Palmertz (omval)
Tommy Randhem (omval)
Rebecka Granqvist (nyval) (tennis, damsektionen). Aktiv i damsektionen sedan flera år och har barn i klubbens juniortennis. Rebecka arbetar som Vice President inom Process & IT på Volvo Buses.
Ordinarie ledamöter valda på 2 år vid årsmötet 2020:
Carl Christiansson
Martin Kores
Bengt Westin
Suppleanter på 1 år:
Catrin Caspersson (ledamot som föreslås som omval som suppleant då Catrin bara ville väljas för ett år och inte två år som ledamot)
Alice Von Geijer (omval)

Bästa hälsningar,
Thomas Dahl, ordförande i valberedningen; thomas.dahl@westhouseab.se
Stefan Brocker, ledamot av valberedningen
Taus Wolfsberg, ledamot av valberedningen