Föräldragrupp Badminton

PTBK Badminton har en föräldragrupp med syfte att stötta tränare, föräldrar och barn med aktiviteter och arbetsuppgifter som ligger utanför den ordinarie träningen. Syftet är att verksamheten blir så bra som möjligt för våra barn och ungdomar. Vi träffas ungefär var 6:e vecka tillsammans med tränarna, och pratar om hur vi kan åstadkomma detta.

Aktiviteter som föräldragruppen driver är
– Det årliga träningslägret i Danmark
– Föräldramöte, 1 gång per termin
– Traditionsenlig säsongsavslutning den 6:e juni

Har du idéer eller synpunkter på vad vi skall göra så är du välkommen att kontakta någon av kontaktpersonerna nedan. Vi ser också gärna att fler kommer med och engagerar sig i föräldragruppen.

Ida Lindeblad, ida.lindeblad@icloud.com

Fredrik Woxberg, fredrik.woxberg@ericsson.com

John Nilsson, john.nilsson@volvocars.com

Catrin Caspersson, catrin.caspersson@volvocars.com

Fredrik Blom, fredrik.blom.2@volvo.com