Vi tyckte att den gamla hemsidan hade gjort sitt. Vi ville bli lite modernare och samtidigt ett avstamp för nya PTBK. Vi tillsatte en grupp bestående av Joakim Palmertz, Niklas Österlund och Bo Ahlbom. Niklas är webb-mastern som hjälpt till en hel del. Ett stort tack Niklas. Ett stort tack även till Henrik Ottosson som tagit bilderna till hemsidan.

Vi köpte ett ”theme” från USA på nätet som kostade klubben 550:-. Det är allt vad den kostat. Hemsidan blir vår kommunikationsplattform med medlemmarna. Vi skall år 2016 fylla den med intressanta saker för Er.