Under företag finner Ni våra samarbetsparters. Antal sponsorer har växt betydligt sedan den nya styrelsen tog över ansvaret den 3 juni 2015. Vi har idag ca 35 st. och vårt mål 2016 är 50 st. Vi skall passera 1 miljon i sponsorintäkter.

Vi har olika typer av samarbetsavtal.

Vi har också en affärsklubb där vi har intressanta möten både i hallen men också ute hos våra samarbetspartners. Nästa blir hos Billes den 5 februari.

Billes

En av våra sponsorer är Billes Tryckeri som står för all produktion av trycksaker inklusive skyltar. Nu producerar vi för fullt nya skyltar som kommer att sättas upp under januari månad. Både inne som utsidan hallen.

Hemköp

Avtalet innebär att de skänker varor till kaféet under 3 år. Som Ni förstår innebär detta en stor besparing för klubben.

Saldab IT

De sköter all vår IT teknik. Hemsida, servrar, email adresser mm. Vi har gjort en stor kostnadsbesparing för klubben.

HTC Högtryckcenter

De har skänkt städutrustning i form av bland annat en skurmaskin till ett värde av 70 000 kr.

ADA Städ

De gör 2 stycken storstädningar i hallen 2016.

 Wallenstam

Har bistått med resurser till tävlingsverksamheten, fastigheten med mera. Vår största sponsor.

Stratego

Vi valde rätt bokföringsbyrå. De är numera stor sponsor till PTBK.

Erlandsson Bygg

Har varit till mycket stor hjälp efter branden och bidragit med ett stort ekonomiskt bidrag till klubben.

 

Ja, som Ni ser så var detta bara ett axplock av våra sponsorer. Vi kommer att berätta med framöver om våra sponsorer och hur viktiga dessa är för vår klubbs utveckling.