Under Påvelundsspelen i tennis 24 januari-2 februari ska det spelas hela 395 matcher. Lottning och tidsschema är nu publicerat. Se mera på: http://ptbk.se/pavelundsspelen/