I det senaste avsnittet av PTBK-TV samtalar vi med klubbens långvariga radarpar Kristofer Dahlgren och Jonas Bang. Vi blickar både bakåt i tiden och ser fram emot vad som komma skall.

Jonas Bang har varit i klubben i snart 20 år. Han började som timanställd när han var 17 år och fick sin anställning som tennistränare när han var 20.  Kristofer Dahlgren har nästan varit lika länge i klubben som Jonas, i 15 år.

Jonas säger att han alltid tyckt det varit roligt att jobba med tennis i PTBK och aldrig känt ett behov av någon ny miljö.

– Det är en trevlig klubb, trevliga barn, trevliga föräldrar och trevliga kollegor, jag känner inte att jag behöver göra något annat när vi har allt här, säger Jonas.

Kristofer instämmer i att det är och har varit en bra miljö att jobba i.

– Vi har hela tiden varit en klubb som vill utvecklas och det händer grejer hela tiden. Vi utvecklas som klubb och vi som tränare här i Påvelund.

Jonas håller med och utvecklar resonemanget.

– Vi har inte suttit på latsidan i 20 år. Vi har gått utbildningar och hållit oss uppdaterade genom tränarmöten med mera, så vi har inte haft något tunnelseende inom PTBK’s väggar utan kontinuerligt tagit inspiration utifrån.

Jonas säger att det har funnits stunder när organisationen varit bra och mindre bra, men de senaste åren har varit stabila och givit arbetsro.

När Kristofer och Jonas började i PTBK fanns inga utebanor och på inomhusbanorna låg en klassisk filtmatta, precis som i många andra tennishallar runtom i Sverige. Sedan Kristofer kom till klubben har han och Jonas växt samman till ett starkt radarpar i klubben när det gäller tennisskolan och tillsammans har de fått se den växa. Men inte bara växt i storlek utan man har också varit framgångsrika i att få ut barn till att börja tävla. Tävlingskulturen är en av bitarna som ökat mest av allt i verksamheten de senaste åren, vilket de båda är stolta över. Däremot kommer man inte runt att storleken på verksamheten både är en styrka men också något man brottas med att hantera.

– 465 barn står idag i kö till tennisskolan, berättar Kristofer. Därför har öppna tennisskolan varit lyckad för att kunna ge fler barn chansen att få testa tennis som ännu inte fått en ordinarie plats i verksamheten.

Vad är öppna tennisskolan för något?

– Det är ett pass på 45 minuter som man kan anmäla sig till vecka för vecka. Det som varit kul är att alla som varit med där och som velat ha en plats i verksamheten har vi hittat plats för.

Att ha både bredd och elit i klubben ser ingen av de båda tränarna som något problem så länge alla i organisationen delar samma värderingar och är insatta i verksamhetsplanen, vilket man gör idag. Utmaningen kan vara att tennisskolan är så pass stor idag och hur både tävlingsgruppen ska få alla sina träningstimmar man är i behov av, samtidigt som man önskar öka till exempel minitennisträningen till två dagar i veckan eller låta fler i tennisskolan ska få gå upp från en till flera timmar.

– Därför ser vi fram emot två nya banor, säger Jonas och Kristofer i mun på varandra när de får frågan vad de ser fram emot framöver.

SE HELA AVSNITTET I SIN HELHET HÄR NEDAN: