På tisdagskvällen höll PTBK årsmöte. Robert Samuelsson blev omvald som ordförande. Fem personer som genom åren har gjort stora gärningar för PTBK blev invalda som hedersmedlemmar. Dessa var Mats Dersén, Bengt Sonesson, Leif Thorén, Bengt Cederholm och Gunnar Anjou.

För mer info om årsmötet se: https://ptbk.se/arsmote-2024/

Nya hedersmedlemmar i PTBK fr.v. Bengt Cederholm, Bengt Sonesson, Gunnar Anjou. Till höger syns ordförande Robert Samuelsson.