Inlägg av Martin Stigh

Nysatsning på tävlings- och vuxentennis

Från och med höstterminens start fokuserar Theodor Ström, nuvarande ansvarig för tävlings- och vuxentennis, enbart på vuxentennisen då det finns en kö på vuxna som vill spela tennis i PTBK. Theodor kommer alltså att bli ansvarig för vuxentennis och inom detta verksamhetsområde kommer han att ha flera av sina timmar på banan som tränare, men […]

Spel på grusbanorna

Uthyrning av grusbanorna på strötider börjar måndag 15 maj. Timpriset är 150 kr. Från och med 19 juni till 20 augusti finns möjligheten att köpa sommarkort. Detta gäller för fritt spel (max två bokningar åt gången) på både tennisbanorna inomhus och utomhus. Kostnaden är 950 kronor. Strötidspriset för tennis från 19 juni till 20 augusti är […]

PTBK:s årsmöte

PTBK höll sitt årsmöte i torsdags. Det var 22 medlemmar närvarande. Styrelsen omvaldes till stora delar med Thomas Dahl som ordförande. Nya i styrelsen är Lena Dyfverman, ledamot, och Karin Langer, suppleant. Årsmötet beslutade om en ny vision, verksamhetsidé och ledstjärnor. Klubbens verksamhetsberättelse inkl förvaltningsberättelse 2016 och verksamhetsplan inkl budget 2017 godkändes. Ny medlemsavgift beslutades […]

Kallelse årsmöte PTBK torsdag 9 mars

På nedan länk är kallelse till årsmötet torsdag 9 mars, valberedningens förslag till styrelse och föredragningslistan under årsmötet. Enligt PTBK:s stadgar ska detta publiceras på hemsidan samt sättas upp i hallen senast tre veckor före årsmötet. 170309 Årsmöte kallelse, valberedningens förslag, föredragningslista

Information från valberedningen

Ett nytt år är här och det är hög tid för oss medlemmar i PTBK att börja  fundera på vilka som skall företräda oss i klubbens styrelse! Den nya  styrelsen skall väljas vid årsmötet torsdagen den 9 mars och valberedningens förslag till styrelse kommer att skickas ut i samband med att kallelsen till årsmötet går […]

Medlemsmöte om budget och verksamhetsplan i PTBK

På årsmötet i våras bestämdes i de nya stadgarna att styrelsen ska bjuda in alla medlemmar till ett medlemsmöte innan november månads slut. Mötet ska beskriva tänkt budget och verksamhetsplan för 2017. Detta så att medlemmarna har möjlighet att komma med åsikter redan nu eftersom budget och verksamhetsplan beslutas på årsmötet 2017. I samband med […]

Ta fram visionen för Påvelunds TBK!

Påvelunds TBK har behov av att synliggöra, skapa delaktighet och dialog kring frågorna: ”Vad är vår ambition över tid?”, ”Varför finns vi till?”, ”Vart vill vi?” och ”Hur kommer vi dit?” Som ett led i detta vill PTBK skapa en vision (10 år 2026), en verksamhetsidé, (5 år 2021) samt ledstjärnor/fokusområden för de närmsta 3-5 […]