PTBK höll sitt årsmöte i torsdags. Det var 22 medlemmar närvarande. Styrelsen omvaldes till stora delar med Thomas Dahl som ordförande. Nya i styrelsen är Lena Dyfverman, ledamot, och Karin Langer, suppleant.
Årsmötet beslutade om en ny vision, verksamhetsidé och ledstjärnor. Klubbens verksamhetsberättelse inkl förvaltningsberättelse 2016 och verksamhetsplan inkl budget 2017 godkändes.
Ny medlemsavgift beslutades också för år 2018 där ny avgift för senior är 350 kr (i år 480 kr) och för junior är 250 kr (i år 220 kr och 320 kr). Familjeavgift ligger kvar på 1000 kr.

Mer om årsmötet och alla handlingar – se denna länk.

Läs klubbens vision, verksamhetsidé och ledstjärnor.