Uthyrning av grusbanorna på strötider börjar måndag 15 maj. Timpriset är 150 kr.

Från och med 19 juni till 20 augusti finns möjligheten att köpa sommarkort. Detta gäller för fritt spel (max två bokningar åt gången) på både tennisbanorna inomhus och utomhus. Kostnaden är 950 kronor. Strötidspriset för tennis från 19 juni till 20 augusti är 150 kronor oavsett spel inom- eller utomhus.

Under samma period går det också att köpa sommarkort för badminton (max två bokningar åt gången). Kostnaden är 550 kronor. Strötidspriset för badminton från 19 juni till 20 augusti är 75 kronor.

Klubbens tävlingsjuniorer har börjat sin träning på grusbanorna. Banorna öppnas dock för allmän uthyrning från måndag 15 maj. Foto: Laurent Blot.