Allmän information

Hej alla medlemmar!

Vi i valberedningen vill på det här sättet informera er medlemmar om vårt arbete samt passa på att uppmana er att börja fundera på vilka som bör sitta i vår styrelse!

Sedan det extra medlemsmötet i början av juni i år har vi i valberedningen ägnat oss åt att utvärdera det arbete som den tidigare valberedningen gjorde för att se vilka eventuella förbättringar som kan göras. En sak som vi reagerade på var att det inte fanns någon formell instruktion för valberedningen och därmed heller ingen beskrivning av hur denna skall arbeta när det gäller centrala frågor som utvärdering av sittande styrelses arbete eller förankring av förslag på ledamöter.

Vi har nu tagit fram ett förslag till en instruktion för valberedningen som vi avser att lägga fram vid nästkommande årsmöte för beslut. I det förslag till instruktion som vi jobbar med finns bl a tydliga punkter kring hur valberedningen bör agera för att utvärdera sittande styrelse, dess engagemang och samlade kompetens. Bland dessa punkter kan nämnas krav på att delta vid några av styrelsens möten, krav på att genomföra intervjuer med de olika styrelseledamöterna, samt krav på att genom möten med de anställda och representanter för de olika sektionerna och verksamhetsgrenarna, bilda sig en så god uppfattning som möjligt om den verksamhet som klubben bedriver under sittande styrelse. Instruktionen kommer också att innehålla en skrivning om strävan efter representativitet från klubbens olika verksamheterna. Det definitiva förslaget till instruktion kommer dock att föreläggas medlemmarna för omröstning vid kommande årsmöte i mars nästa år.

Redan nu har vi dock börjat jobba i denna anda och har således både träffat anställda och styrelsen för att börja försöka skapa oss en så god bild som möjligt av hur klubbens verksamhet utvecklas och bedrivs. Vi kommer också att träffa medlemmar från både tennis- och badmintonverksamheten, de olika sektionerna samt de olika grupperna (som t ex den allmänna juniorverksamheten och tävlingsverksamheten).

Förslag till styrelse kommer att presenteras i samband med att kallelse och dagordning för årsmötet skickas ut vilket skall ske senast 3 veckor före årsmötet. Årsmötet skall enligt stadgarna hållas senast den 31 mars varje år.

En valberedning är som bekant medlemmarnas främsta verktyg för att se till att en ideell förening har en så bra styrelse som möjligt, och därför vill vi här och nu också ta tillfället i akt att be er kontakta oss i valberedningen om ni vill föra fram förslag på namn till styrelsen eller har några synpunkter av annat slag.

 

Bästa tennis- och badmintonhälsningar,

Mårten Wikforss, sammankallande av valberedningen (marten.wikforss@me.com alt 0705-59 11 49)
Lena Alvling, ledamot av valberedningen (lena.alvling@stenabulk.com alt 0704-85 50 20)
Christian Andersch, ledamot av valberedningen ( christian.andersch@rosenlaw.se alt 0707-10 57 45)

Det händer mycket inom PTBK nu! Många positiva förändringar är på gång. En helt ny hemsida kommer inom kort att tas fram bl a. Fram till dess kommer det därför att vara få uppdateringar här. Vi ber om överseende med detta.