Följande information gick ut som en pressrelease till media häromdagen:

Idrotten i väster växer kontinuerligt och områdets fyra stora idrottsföreningar: Påvelunds TBK (tennis och badminton), Älvsborgs FF (fotboll), Önnereds HK (handboll) och FBC Vinga (innebandy) med mer än 4 000 medlemmar utvecklas hela tiden och har svårt att möta den alltmer ökande efterfrågan från barn och ungdomar som vill börja idrotta. Föreningarna har svårt att finna rimliga plantider och halltider för de äldre ungdomarna och har även svårt att möta den demografiska förändringen i samhället med en åldrande och alltmer aktiv befolkning och på toppen av detta; att bedriva elitverksamhet. Behovet av nya anläggningar är mycket stort hos alla föreningar.

Idrottsföreningarna har därför sedan ett antal år samarbetat för att finna lämpliga lösningar.  Tillsammans gjordes en gemensam ansökan om markreservation för att utveckla området och i slutet av maj beslutade Fastighetskontoret mycket glädjande att bifalla markreservationsansökan.

Idén vilar på att föreningarna inte riskerar sina verksamheter i och med anläggningarnas tillkomst utan dessa finansieras bland annat genom bostadsbyggnation. Nästa steg är att tillsammans med en entreprenör/fastighetsutvecklare, vilken klubbarna gemensamt utser, och Fastighetskontoret formalisera samarbetet för att kunna få en markanvisning och således komma in i en planprocess.

Samarbetet har redan gett många positiva effekter och bland annat har en gemensam sportgrupp mellan de fyra idrotterna bildats där många frågor finns på dagordningen.