Med stor sorg har Påvelunds TBK mist sin snälle, omtänksamme och alltid glade receptionist Jimmy Panasco. Jimmy drabbades i torsdagskväll av ett kraftigt astma- och epilepsianfall och avled senare på sjukhuset då hans hjärna drabbats av syrebrist. Personal och styrelse är oerhört ledsna och nedstämda över denna tragiska händelse. 

Jimmy hade jobbat i nästan fem år i PTBK. Många medlemmar mötte honom i receptionen där han alltid brydde sig om barnen och hade ett positivt bemötande mot vuxna. Jimmy skulle fylla 31 år i oktober. 

PTBK kommer att hålla en minnesstund för Jimmy nästa måndag 12 augusti kl 18.00 i hallen. Både barn och vuxna är välkomna att delta i hedrandet och minnet av vår käre Jimmy. Någon föranmälan behövs inte göras.

I hallen brinner nu ett ljus för Jimmy och där ligger också en kondoleansbok där medlemmar och personal gärna får skriva en hälsning till Jimmy som senare kommer att lämnas till hans familj.

Ta hand om er alla – livets vägar vet man aldrig vart dem går. 

// Martin Stigh, klubbchef, personalen och Robert Samuelsson, ordförande, styrelsen