Påvelunds TBK har behov av att synliggöra, skapa delaktighet och dialog kring frågorna: ”Vad är vår ambition över tid?”, ”Varför finns vi till?”, ”Vart vill vi?” och ”Hur kommer vi dit?”

Som ett led i detta vill PTBK skapa en vision (10 år 2026), en verksamhetsidé, (5 år 2021) samt ledstjärnor/fokusområden för de närmsta 3-5 åren.

Medlemmarna bjuds in som medskapande i processen för att skapa delaktighet.

Alla medlemmar som vill vara med och skapa visionen inbjuds till två work shops med mat och dryck. Datum är: Torsdag 20 oktober klockan 17.00-20.15 Tema: Vision
Onsdag 30 november klockan 17.00-20.00 Tema: Verksamhetsidé och ledstjärnor/fokusområden
Plats: Påvelunds tennis- och badmintonhall
Anmälan senast måndag 17 oktober till martin.stigh@ptbk.se. Detta för att beräkning av mat och dryck ska kunna ske.